zakres działania

zakres działania

Zakres działania przeciwbakteryjnego fenetycyliny i propicyliny niewiele różni się od zakresu fenoksymetylopenicyliny. Aktywność wszystkich 3 antybiotyków w stosunku do wrażliwych szczepów bakterii Gram-dodatnich jest podobna do aktywności penicyliny benzylowej, natomiast pod względem działania na szczepy bakterii Gram-ujemnych propicylina i fenetycylina są podobne do fenoksymetylopenicyliny, a pod niektórymi względami nawet gorsze. W leczeniu większości zakażeń wystarcza podawanie odpowiedniej dawki każdego z wymienionych antybiotyków co 4 h. W leczeniu ciężkich lub nietypowych zakażeń, zwłaszcza w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, wybór antybiotyku powinien uwzględniać wrażliwość drobnoustrojów na ten właśnie związek. Nie można z góry zakładać, że wyniki leczenia będą takie same, jak w przypadku zastosowania penicyliny benzylowej. Również przy oznaczaniu stężenia penicylin w materiale klinicznym należy jako wzorca używać takiego samego związku, a nie penicyliny benzylowej.